VOEDING & LEEFSTIJL

De juiste voeding
voor elk lijf

Wat je eet heeft veel invloed op hoe je je voelt. Als je gezond eet en genoeg beweegt krijg je meer energie en functioneer je beter. Dat is wat wij willen overbrengen aan mensen. Nee, we zijn geen strenge juffen die je vertelt wat je wel en niet mag eten, iedereen is immers anders en ieder lijf werkt anders. Voeding is ontzettend persoonlijk. Daarom willen wij altijd weten wie jij bent, wat jouw eetgewoontes zijn en op basis daarvan maken wij samen met en voor jou een persoonlijk voedingsplan.

Klachten verminderen
met voeding

Als je lichaam niet gezond is, dan is het belangrijk om je lijf extra of andere voedingsstoffen te geven. Een persoonlijk dieet kan goed helpen om klachten te verminderen en meer energie te krijgen. De hulpvragen zijn heel divers. Zo zien wij cliënten met diabetes, ondergewicht en/of ongewenst gewichtsverlies door ziekte, overgewicht, hart- en vaatziekten, darmproblemen, COPD, oncologie, ziekte van Parkinson, voedselintolerantie of voedselallergie. Wij adviseren ook sporters over de juiste voeding of helpen kinderen om beter te eten.

Hoe zit het met vergoeding?

Vergoeding vanuit uw zorgverzekering
In 2023 wordt dieetbehandeling tot drie uur per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het verplicht eigen risico van €385,-. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Na deze drie uur kan er eventueel een beroep gedaan worden op een aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. Het bedrag dat u aanvullend vergoed krijgt, kunt u vinden op uw polis of opvragen bij uw verzekeraar.

De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. Het tarief varieert per zorgverzekeraar en ligt tussen de 69 en 75 euro per uur.

 

Uitleg eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voor uw zorgkosten voordat uw verzekeraar begint met betalen. Dit geldt ook voor bezoeken aan de diëtist. Dit betekent dat u eerst uw eigen risico moet betalen voordat de verzekeraar de kosten van de diëtist vergoedt. Het bedrag van het eigen risico is wettelijk vastgesteld op €385,-. Daarnaast kunt u een vrijwillig eigen risico hebben, dit kan per persoon variëren. Het bedrag kunt u vinden op uw polis of opvragen bij uw verzekeraar.

 

Vergoeding vanuit de ketenzorg
Dieetbehandeling kan vergoed worden vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus, COPD of cardiovasculaire risico’s (verhoogde bloeddruk of verhoogd cholesterolgehalte). Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplicht eigen risico af. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u verwezen kunt worden via de ketenzorg.

 

Behandeltijd
Dieetbehandeling bestaat uit een consult op het spreekuur of een bezoek aan huis en tijd voor bijvoorbeeld het berekenen van de voeding, het maken van een persoonlijk voedingsadvies en regelen van medische drinkvoeding. Deze tijd wordt “individueel dieetvoorschrift” genoemd.

 

Direct naar de diëtist
Vanaf 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijzing naar de diëtist. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de behandeling niet als u géén verwijsbrief heeft. In uw polisvoorwaarden kunt u terug vinden of u wel of geen verwijsbrief nodig heeft. Indien u zich meldt zonder verwijzing van een arts zullen wij een screening uitvoeren waarin beoordeeld wordt of de behandeling zinvol en veilig is en of u met uw hulpvraag en klachten bij de diëtist aan het juiste adres bent. Als dit niet het geval is dan adviseren wij u om een afspraak te maken bij uw huisarts. De diëtisten van Voedingsadviesbureau Marjolijn Bakker hebben de cursus Directe toegankelijkheid Diëtetiek gevolgd om de screening adequaat uit te voeren.

 

Afzeggen en niet nagekomen afspraken

Wanneer u verhinderd bent, meldt u zich tenminste 24 uur voor uw afspraak af. De behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. In het weekend kan u zich afmelden via de mail en/of voicemail. Bij niet of te laat afmelden zal het consult in rekening worden gebracht. Omdat dit altijd een keer kan gebeuren, komen wij u hierin deels tegemoet door slechts 50% van de kosten in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Tarieven 2023

De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. Het tarief varieert per zorgverzekeraar en ligt tussen de 69 en 75 euro per uur.

In het geval dat u besluit om extra consulten zelf te betalen (bijvoorbeeld wanneer de uren uit de verzekering op zijn) of wanneer u een factuur ontvangt voor een niet (op tijd) afgemelde afspraak, dan gelden andere tarieven. Zie hiervoor de tabel hieronder:

Consult* Duur in minuten**  

Tarief indien        gedeclareerd        bij de            zorgverzekeraar

Tarief indien u consulten zelf betaalt   No-show tarief
Intake  

60 minuten

 

€69 – €75   €84,- €42,-
Individueel dieetvoorschrift***   30 minuten  

€34,50 – €37,50

 

  €42,- €0,-
 

Vervolgconsult        kort

 

  15 minuten €17,25 – €18,75   €21,- €10,50
Vervolgconsult normaal   30 minuten  

€34,50 – €37,50

 

  €42,- €21,-
 

Vervolgconsult lang

 

  45 minuten €51,75 – €56,25   €63,- €31,50

* Alle consulten kunnen ook telefonisch of via videobellen plaatsvinden. Hiervoor gelden dezelfde tarieven.

** De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren

*** Hiermee wordt het maken van een persoonlijk voedingsadvies, het berekenen van uw voedingsinname en/of het aanvragen van medische voeding bedoeld. Dit vindt plaats na uw gesprek. U bent hier niet bij aanwezig.

 

 

Menu